info@sangvatningsbutiken.se   +46 (0) 8 765 46 05

Kategorier

Menu

Hjälpmedel

KONTAKTA LÄKARE, BARNMOTTAGNING, SKOLSKÖTERSKA ELLER ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL INNAN BEHANDLING

Det är viktigt att behandling av sängvätning sker i samrådan med läkare, sjukvårdspersonal eller uroterapeut. Innan behandling påbörjas ska läkare göra en medicinsk bedömning och utesluta att fysiska orsaker, såsom urinvägsinfektion eller diabetes, ligger bakom tillståndet.

BEHANDLING

Sängvätaralarm
Den s k ”alarm-metoden” är en välkänd och beprövad metod som innebär att ett enureslarm utlöser en ljudsignal när barnet kissar i sängen. Barnet lär sig då reflexen att vakna när blåsan behöver tömmas. 

Det är viktigt att föräldrar är med i början av behandlingen och ser till att barnet går på toaletten efter att alarmet väckt dem. De ska inte väcka barnet innan det kissar i sängen, för då lär sig inte barnet att reagera reflexmässigt när blåsan behöver tömmas.

För att uppnå ett lyckat resultat ska behandling med alarm ske utan uppehåll och tar i regel 4-12 veckor.

Några steg till lyckad behandling:

  • Motivation, barnet måste själv vara intresserad av att bli torrt och förälder måste finnas tillgänglig som stöd under behandlingen för ett lyckat resultat.

  • Behandlingen ska ske utan uppehåll, vardagar liksom helg, och tar i regel 4-12 veckor. Det är viktigt att inte göra uppehåll i förtid.

  • Förälder måste finnas till hands och hjälpa sitt barn på natten de första dagarna i början av behandlingen.

  • Barnet får dricka normalt innan det går och lägger sig. Barn ska lära sig att reagera på sina reflexer och inte lära sig ett annat beteende än vanligt innan läggdags.

  • Att inte använda blöjor och skyddande byxor som gör att det blir för behagligt när barnet kissar i sängen. Barnet ska känna ett behov av att gå på toaletten.

  • Föräldrar får inte sätta klockan och väcka barnet för att gå på toaletten innan det kissar i sängen. 

Det har visats att 3/4 av alla sängvätare blir botade med den s.k. alarm-metoden. Se nedan för mer information om olika typer av alarm.

ÖVRIGA METODER

Medicin

Ett hormon i kroppen, vasopressin, minskar normalt mängden urin under natten. Läkemedel som är snarlikt vasopressin hjälper till att minska njurens produktion av urin, vilket kan minska urinläckage och lindra sängvätning hos barn. Effekten upphör när läkemedlet avslutas och därför botar behandlingen i regel inte från att väta i sängen. Ibland väljer föräldrar att behandla sina barn tillfälligt med läkemedlet i samband med t.ex. läger. Vid behandling är det viktigt att följa anvisning om försiktighet med vätskeintag på kvällen för att undvika biverkningar.

Om sängvätning har samband med att urinblåsan fungerar oroligt kan barn ibland få ett medel som lugnar blåsan.

Uroterapi
Uroterapi (blåsträning) ges framförallt till barn som inte är torra på dagen p.g.a. överaktiv blåsa. Med överaktiv blåsa menas att blåsmuskeln drar sig samman en eller flera gånger innan blåsan blivit full och barnet känner att det behöver gå på toaletten hela tiden, men hinner inte alltid fram i tid. Sängvätning om natten kan bero på en överaktiv blåsa om barnet behöver gå på toaletten vid flera tillfällen per natt.

Ibland används en kombination av flera metoder.


OLIKA TYPER AV ALARM

Larmmatta
En vanlig basmetod är användning av ett underlägg, s.k. detektormatta, som sitter kopplad till en larmenhet. Alarmenheten larmar med en ljudsignal då det kommer kiss (salthaltig vätska) på underlägget. Barnet väcks av larmet. Användning av larmmatta är en beprövad metod där barnet behöver sova ovanpå ett plastunderlägg, samtidigt behöver ingen del av larmet fästas vid barnet och barnet kan välja att sova med eller utan pyjamas och underkläder.

Bärbart alarm
Alternativ till larmmatta är s.k. bärbara alarm. Dessa fungerar genom att en sensor fästs i underkläderna och kopplas till en larmenhet som fästs i pyjamas/nattlinne vid axeln. När vätska når sensorn larmar enheten vid axeln och väcker barnet. En populär typ av alarm som blir allt vanligare och kan vara enklare att ta med t.ex. om ett barn ska sova borta.

Trådlöst alarm
Ett trådlöst alarm fungerar ungefär som ett bärbart alarm, men utan någon sladd till larmenheten. En sensor fästs i underkläderna tillsammans med en sändare. När vätska når sensorn skickar sändaren en trådlös signal till en mottagande alarmenhet en bit från sängen, som larmar och väcker barnet. Ett trådlöst alarm kan vara ett alternativ till de som vill ha ett modernt bärbart alarm utan sladd innanför sovkläderna eller som vill sova utan pyjamas/nattlinne.

MADRASS- OCH LAKANSKYDD

Under behandling mot sängvätning med enureslarm kissar barnet i sängen tills dess den lär sig att reagera på att blåsan är full och behöver tömmas. För att skydda madrassen finns olika typer av vattentäta madrasskydd. Förutom vattentätt är ett bra skydd gärna luftigt och mjukt så att det är skönt att sova på. Består i regel av bomull. För sängvätande barn rekommenderas ett skydd med god uppsugningsförmåga.

Vanligaste materialet i madrasskydd är frotté, men även flanell har blivit allt vanligare. Båda materialen består av bomull och är sköna att sova på. Frotté har i allmänhet en högre uppsugningsförmåga och är något luftigare och svalare att sova på, medan flanell har ett mjukare, aningen tätare och varmare material.  

Madrasskydd som täcker hela madrassen ger ett säkert skydd vid sängvätning och för att enkelt kunna bädda torrt efter sängvätningen kan vattentäta skydd för kudde och täcke användas. För de som är tunga sängvätare finns extraabsorberande skydd absoplus som läggs i sängen där kisset förväntas hamna.  

Vid resa kan det vara enkelt att använda engångsskydd för att inte behöva hantera tvätt.