info@sangvatningsbutiken.se   +46 (0) 8 765 46 05

Kategorier

Menu

Om sängvätning

INTRODUKTION

Sova torrt är en trygghet som inte är en självklarhet för barn och vuxna i alla familjer. Sängvätning, så kallad nattlig enures, anses vara ett tillstånd för barn som kissar i sängen efter 5-6 års ålder. Innan dess är det naturligt att kissa på sig.

Gäller sängvätningen barn i skolåldern kan detta även påverka barnets sociala liv, då övernattning hos vänner eller andra arrangemang kan upplevas jobbigt. Det finns även de som lider av inkontinens dygnet runt.

Sängvätning är ett vanligare tillstånd än vad många är medvetna om. Ungefär vart tionde barn i skolåldern är drabbade av sängvätning.

Vi är här för att hjälpa familjer som har problem med sängvätning att kunna hitta rätt hjälpmedel och behandling mot enuresen. Sängvätningsbutiken ger en översikt över ett urval av de alarm och hjälpmedel som finns på marknaden idag. 

VAD ÄR ORSAKEN TILL SÄNGVÄTNING HOS BARN?

En vanlig förutfattad mening är att sängvätning hos barn beror på psykologiska orsaker, socialt, familjerelationer eller händelser. Forskning tyder på att det är kroppsliga orsaker bakom sängvätning snarare än psykologiska. Ett barn kan däremot sociala och psykologiska problem av enuresen.

Vid s.k. sekundär inkontinens, när ett redan torrt barn plötsligt börjar väta igen, kan en psykologisk orsak ligga bakom, t.ex. efter en traumatisk händelse eller stress av något slag. Det kan vara i samband med en skilsmässa, skolstart, ändrade rutiner om föräldrarna ändrat sina arbetstider eller att barnet fått ett syskon. Men ofta blir barnet lika plötsligt torrt igen.

Det finns inget entydigt svar på vad de kroppsliga orsakerna är. Oftast är orsaken inte något fysiskt fel, såsom missbildningar på nervsystemet, skada efter olycka eller t.ex. urinvägsinfektion eller diabetes, utan försenad utveckling av urinblåsans tömning. Reflexen som tömmer blåsan är okontrollerad hos spädbarn och utvecklas sedan till att styras kontrollerat med viljan. Har förmågan att hålla emot urinträngningarna eller reagera på när blåsan är full inte utvecklats fullständigt kan en ”felinlärd” blåsa behöva lära sig ett annat beteende. Många föräldrar upplever även att barn som sängväter sover väldigt djupt, vilket barn ofta gör i hemmet där de känner sig trygga och slappnar av.

Frånvaro eller försenad utveckling av de reflexer som styr tömningen av urinblåsan och sömndjup är två teorier för vad som anses vara vanliga orsaker bakom sängvätning. Man har även sett att barn som väter i sängen producerat en större mängd urin under natten. Andra orsaker kan vara nervsystemet, njurarna, allergier, infektion, olycksfall, läkemedelspåverkan. Det är vanligt att man ärver enures inom familjen.

Hjälpmedelsinstitutet
Sjukvårsupplysningen
Vårdguiden
Svenska Enuresakademien
NIKOLA

MER TIPS OM SÄNGVÄTNING OCH NATTLIG ENURES

Det finns flera orsaker till att ett barn kissar i sängen. Ibland kan mer än en av följande faktorer spela en roll i ditt barns sängvätning:

 • Ärftlighet – sängvätning och kissa i sängen kan spåras i familjer från tidigare generationer. Sängvätningsgenen kan överföras.

 • Stor urinproduktion - det antas att vissa barn med sängvätning producerar mer natturin än deras jämnåriga kamrater.

 • Liten funktionell urinblåsekapacitet - när ett barn har en minskad blåsförmåga kan det bli svårare att hålla en normal mängd urin på natten.

 • Sömn- eller aktivitetsstörning - det är allmänt accepterat att barn och än vanligare sängvätande barn, inte väcks lätt ur sin sömn och ofta desorienteras när de vaknar.

 • Oregelbundna tarmrörelser eller förstoppning - när tarmen är full kan blåsans expansion begränsas eller leda till minskad känslighet för mängden urin i blåsan.

 • Vissa födoämnen - citrus, kolsyrade drycker och andra livsmedel kan bidra till sängvätning.

Några myter om sängvätning

Ett av de första stegen mot effektiv behandling emot sängvätning är att förstå problemet. Det finns många missuppfattningar kring nattlig väta, såsom:

Myt: Barn som kissar i sängen är slöa eller har känslomässiga problem.

Fakta: Kissa på natten kan orsakas av medicinska tillstånd eller är en normal mognadsutveckling och är inte ovanligt hos små barn upp till 5 års ålder.

Myt: Barn kissar i sängen eftersom de dricker för mycket vätska före sänggåendet.

Fakta: Kroppen producerar urin hela natten, oavsett hur mycket vätska ett barn konsumerar före sängen. Ett begränsat vätskeintag kan öka risken för uttorkning.

Myt: Barn som kissar i sängen har en liten urinblåsa.

Fakta: Barn och vuxna i alla åldrar kan drabbas av sängvätning. Att utveckla förmågan att vakna trots en liten blåsförmåga är det som håller människor torra på natten.

Myt: Medicinering är den bästa sängvätningsbehandlingen.

Fakta: Studier visar att sängvätningslarm är effektivare än läkemedelsbehandling för nattlig väta. De positiva effekterna av läkemedelsbehandling tenderar att sluta när läkemedlet avbryts, medan förmågan att känna igen när blåsan är full kvarstår efter enureslarmträning som ett positivt resultat.

Myt: Du måste vänta på att ditt barn växer från sin sängvätning.

Fakta: Eftersom vi nu har säker, effektiv kunskap och teknik för att hjälpa barn att upphöra med sin sängvätning, finns det ingen anledning att vänta i år på att sängvätningen ska försvinna med åldern.

Myt: Sängvätning sker eftersom barn fortsätter använda engångsbyxor/byxblöja för länge. Fakta: Att använda engångsbyxor kan minska föräldrarnas frustration tills behandling inleds.

Hur vanligt är sängvätning

Att utveckla en god urinkontroll är en mognadsprocess. Alla kissar i sängen från födseln. Samtidigt som barn växer och utvecklas, gör också deras förmåga att kontrollera urinblåsan.

• Mellan 1 och 2 år ökar urinblåsans kapacitet gradvis och barnet börjar kunna känna när urinblåsan är full.

• När de är 3 och 4 lär barnet känna igen när det är dags att tömma blåsan.

• Vid 5 års ålder uppvisar majoriteten av barnen ett vuxet mönster med fullständig urinkontroll och mognad av urinblåsan.

Emellertid har cirka 20% av barnen inte utvecklat detta vuxenmönster och har fortfarande sängvätningsperioder. När ditt barn blir äldre ökar chansen att behandling kommer att stoppa sängvätningen på några veckor i stället för att vänta åratal på att sängvätningen försvinner av sig själv.

Medicinska orsaker till sängvätning

Även om bara 3% av barnen som kissar i sängen har ett medicinskt skäl till det, är det viktigt att se till att medicinska problem inte bidrar till de våta nätterna. Om ditt barn utvecklar ett sängvätningsproblem är det viktigt att initialt kontakta sjukvården. Här är några av de vanligaste medicinska orsakerna bakom sängvätning:

 • Urinvägsinfektion

 • Njurinfektion

 • Diabetes

Innan du besöker din vårdcentral ska du föra en dagbok om ditt barns sängvätningsproblem i en vecka eller så. Ställ dig själv följande frågor:

 • När började problemet?

 • Har det förbättrats eller förvärrats sedan det började?

 • Hur ofta inträffar olyckor på natten?

 • Om du använder skyddande underkläder, vilka typer har varit effektiva? Dessa kan fungera som en typ av barriär, så håll reda på alla produkter du har använt.

 • Har ditt barn en tendens att sova tungt på natten?

Håll också reda på alla miljöfaktorer som du tror kan vara relevanta. Ju mer information du kan ge din vårdgivare, desto mer anpassad kommer behandlingsplanen att bli.

Att göra och inte göra vid nattlig sängvätning

Om ditt barn kämpar med sängvätning, här är några göra och inte göra för att förbättra situationen:

• Oroa dig inte - med rätt behandling, övervinner de flesta barn sin sängvätning.

• Straffa inte ditt barn för sängvätningen. Sängvätning är inte något ditt barn har kontroll över, därför kommer inte straff att vara effektiva för att få det att försvinna snabbare.

• Jämför inte ditt barn med andra barn - varje barn utvecklas i sin egen takt.

• Begränsa inte ditt barns intag av vätska. Om ditt barn är törstigt, låt det i första hand dricka vatten, håll dig borta från sockerhaltiga drycker, eftersom barn ibland dricker för mycket av dem på grund av deras smak. Mjölk bör också undvikas, eftersom det kan orsaka sömnighet.

• Besök ditt barns vårdgivare för att utesluta medicinska problem.

• Ansträng dig för att öka ditt barns självkänsla. Se till att hen vet att hen inte är ensam vilket hjälper självkänslan.

• Sätt mål tillsammans med ditt barn om sängvätningsbehandlingen. Fokusera på framgångar och tona ned olyckor. • Var uppmärksam på ditt barns framsteg och ändra din behandlingsplan vid behov. Om hen till exempel har problem med att vakna upp till ett hörbart larm kan du prova ett som också använder vibrationer.

Vanliga behandlingar: ÄR DE EFFEKTIVA?

Det finns många medel som du kan vidta för att stoppa ditt barns sängvätningsproblem. Här är en lista över några vanliga metoder för att eliminera sängvätning, några är effektiva och andra bör undvikas:

• Begränsa vätskor: Detta är endast effektivt för cirka 15% av barnen, eftersom vätskekonsumtion vanligtvis inte är orsaken till problemet. Du riskerar också att ditt barn får vätskebrist. Ett bättre sätt att upprätthålla tillräcklig vätskebalans är att flytta det totala vätskeintaget till tidigare på dagen.

• Väcka barn eller ställa in väckarklocka på natten: Detta sker enligt föräldrarnas tidsschema och hjälper därför inte ditt barn att utveckla förmågan att vakna upp när blåsan är full.

• Straff: Sängvätning är något som ditt barn inte har kontroll över. Att straffa hen kommer sannolikt att leda till dålig självkänsla, ökad ångest och en efterföljande fortsättning av problemet.

• Läkemedelsbehandling: En syntetisk version av vasopressin (ett naturligt hormon) administreras som ett litet piller. Vasopressin minskar mängden urin som produceras på natten och vätan upphör under behandling hos ungefär hälften av barnen som tar den. Doseringen varierar mellan 1-3 tabletter per natt. Oxybutinin (Ditropan) är ett läkemedel som används för att behandla överaktiv blåsa. Detta kan vara till hjälp för barn som upplever brådskande eller frekvent blåstömning dagtid samt nattvätningsproblem. Medan mediciner kan ge en tillfällig lösning på sängvätning, börjar de flesta barn väta igen när de slutar ta dem.

• Sängvätningslarm: Eftersom dessa medicintekniska produkter tränar ditt barn att känna igen en full urinblåsa som behöver tömmas kommer effekten att kvarstå länge efter behandlingen. Larmens framgång är högre och återfallsfrekvens lägre än någon annan typ av behandling. Välj mellan bärbara larm, larmmatta och trådlösa larm.

HJÄLP DITT BARN FÅ KONTROLL

Även om sängvätning är vanligt bland barn, antar många att sängvätning indikerar att de inte växer upp ordentligt eller snabbt nog. Barn som är tillräckligt gamla kommer att dra nytta av att ansvara för vissa delar av sin behandling på egen hand.Många barn som kissar i sängen känner sig hjälplösa över sin situation, och detta leder ofta till sänkt självkänsla. Engagera ditt barn i sin egen behandling genom att låta hen fatta så många beslut som möjligt. Vilken typ och färg på sängvätningsalarm skulle hen till exempel föredra? Vilka skyddande sängkläder och underkläder tror hen kommer att vara mest bekväma? En av fördelarna med enureslarmbehandling är att efter de första veckorna då föräldern vanligtvis väcker barnet vid olycka börjar barnet kunna känna igen larmet och känslan från urinblåsan. När du tror att hen är redo, uppmuntra hen att gå upp på egen hand för att använda badrummet efter larmsignalen.

Det hjälper också att visa ditt barn hur man tar hand om sängen efter nattliga olyckor. Låt honom hjälpa dig att ta bort alla smutsiga skyddslakan och bädda med ett nytt, rent madrasskydd inför nästa natt efter en olycka. Gör detta några gånger och uppmuntra hen att göra det på egen hand i framgent. Gör det enkelt för hen genom att alltid se till att det finns gott om material att byta med, underlägg, lakan och handdukar nära sängen.